Số Đếm Tiếng Đức

Số Đếm Tiếng Đức. Cách đọc số đếm tiếng đức có 2 chữ số từ 21 đến 99 1. Bảng chữ cái tiếng đức và cách phát âm dễ như ăn kẹo ii.

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ️️Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn MOBO
Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ️️Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn MOBO from mobo.vn

Web học cách nói các con số bằng tiếng đức, bao gồm cả số thứ tự và số thứ tự. Web số đếm trong tiếng đức a) số đếm từ 0 đến 12. Web cùng học tiếng đức học bài học về số đếm trong tiếng đức

Cách Đọc Số Đếm Tiếng Đức Có 2 Chữ Số Từ 21 Đến 99 1.

Bảng chữ cái tiếng đức và cách phát âm dễ như ăn kẹo ii. Số tròn chục số lẻ hàng chục ; 112 thuật ngữ từ vựng với âm thanh.

Web Những Người Mới Bắt Đầu Học Tiếng Đức Nên Chú Ý Quy Tắc Đọc Số Đếm Trong Tiếng Đức Như Sau:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Số đếm trong tiếng đức. Web học cách nói các con số bằng tiếng đức, bao gồm cả số thứ tự và số thứ tự.

Số Thứ Tự Trong Tiếng Đức.

Web số đếm trong tiếng đức a) số đếm từ 0 đến 12. Null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht. Số đếm trong tiếng đức từ 1 đến 20 nếu bạn không hiểu quy tắc phát âm quốc tế ipa ở phía trên, hãy nghe bài hát về số đếm trong tiếng đức từ 1 đến 20 bên dưới nhé.

Web Cùng Học Tiếng Đức Học Bài Học Về Số Đếm Trong Tiếng Đức

Web số đếm (zahlen) trong tiếng đức: Số thứ tự từ 20 trở lên Các số tròn chục trong tiếng đức 2.

Ta Cần Ghi Nhớ Các Số Cơ Bản Từ 0 Đến 12 Như Sau:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours